All Blessings International – Pure Charity

All Blessings International je křesťanská nezisková organizace a haagská akreditovaná adopční agentura, která věří ve vrozenou hodnotu každého jednotlivého dítěte a snaží se pomáhat dětem ve světě tím, že pomáhá budovat rodiny prostřednictvím adopce a poskytuje humanitární pomoc dětem v nouzi. Tato organizace je pevně přesvědčena, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině, kde je milováno, vychováváno, chráněno a oceňováno pro svou jedinečnou individualitu.

V souladu s tímto přesvědčením je tato agentura odhodlána spolupracovat s biologickými matkami zde ve Spojených státech, které zvažují plán adopce pro své dítě (děti), a to poskytováním nedirektivního a vzdělávacího poradenství, jakož i služeb k dokončení jejich adopčních plánů.

All Blessings International je odhodlána pomáhat dětem v zámoří při hledání trvalých rodin. Poskytujeme služby rodinám po celém světě, abychom jim pomohli v jejich úsilí o adopci. Rodinám ve státě Kentucky nebo Missouri, které využívají služeb All Blessings International na místní úrovni, poskytujeme důkladnou přípravu na adoptivní rodičovství. All Blessings International vynakládá soustředěné úsilí na nábor nových adoptivních rodin.

Účelem této agentury je pomáhat dětem přípravou adoptivních rodin, náborem adoptivních rodin a asistencí při dokončování adopcí po celém světě a také poskytovat humanitární pomoc dětem umístěným v ústavních zařízeních a dětem ohroženým umístěním do ústavních zařízení. Tato agentura pomáhá budoucím adoptivním rodičům s průzkumem jejich mnoha možností týkajících se adopce a poskytuje odborná školení, která připravují adoptivní rodiny na nesčetné množství otázek spojených s rozhodnutím, zda budou rodiči svého dítěte, nebo zda budou realizovat plán adopce. ABI také podporuje četné snahy o pomoc v několika rozvojových zemích.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.